Bogyó taxi és autókölcsönzés 0720 494 949

Egy sikertörténet évfordulója

2012. július 2., hétfő, Közélet

Színvonalas szakmai konferenciával, kiállításmegnyitással, könyvbemutatóval, könnyűzenekoncerttel ünnepelte meg huszadik születésnapját az illyefalvi LAM Alapítvány a KIDA-központban szombaton. A rendezvények rangos meghívottjai közt ott volt többek közt a támogató svájci HEKS, a Bajor Parasztszövetség, a hazai társintézmények, így az Opportunity Romania, az Asimcov, a megyei mezőgazdasági vezetők, az Agrocaritas, az OTP Románia és az alapítvány népes munkatársi gárdája.
 

Az alapítvány spiritus rectoraként tisztelt Kató Béla kuratóriumi elnök üdvözlőbeszédében a témát úgy vezette fel, hogy az egyháziak elsődleges és másodlagos feladatairól értekezett, kiemelve az oktatásban, a társadalmi igazságosság megőrzésében és a segítségnyújtás kultúrájában rájuk váró teendőket. A LAM nyilvánvalóan e hármas feladatsor felvállalásában érte el eredményeit. Érdekfeszítően fejtegette Max Webernek a protestáns etikáról szóló nézeteit annak kapcsán, hogy a reformáció a szenvedés etikája helyébe az új életmód középpontjába a munkát mint Isten dicsőségére végzett tevékenységet állította, hozzájárulva ezzel a piacgazdaság kialakulásához. Annak margójára, hogy ez vezetett a felhalmozáshoz és a mai értelemben vett fejlődéshez, megjegyezte, hazánkban sajnos az emberek átlagosan még mindig jövedelmük szinte felét fordítják élelemre, míg Nyugaton ez 12 százalék körül mozog. „A tőkés rend visszásságainak megfékezése céljából van szükség az erkölcsre – szögezte le –, különben  azok a legnagyobb igaz­ságtalansághoz és kizsákmányoláshoz vezetnének, ezért van szükség hitre és moralitásra. Első impulzusunkat Svájcból kaptuk, mely őrzi a protestáns erkölcs és gondolkodás eme hagyományát, mi több, annak terjesztésében vállal szerepet. Én is ezt akartam egyházi emberként világi környezetben meghonosítani, ezt a szellemet vigye tovább az új generáció.”
Klárik Attila alapítványi igazgató irodalmi példázatokkal megtűzdelt előadásában tulajdonképpen a hazai agrár-, turisztikai stb. potenciál ki­aknázatlanságából indult ki, az 58 százalékos foglalkoztatottsági arányból még mindig 23 százalék dolgozik a mezőgazdaságban (ebben elsők vagyunk az EU-ban), elképzelhetően alacsony hatékonysággal, ha a német 3 százalékkal és az ottani termelési eredményekkel vetjük össze a mieinket. E helyzetképből vezette le a LAM kis- és középgazdálkodók támogatására szánt tervei létjogosultságát, mely három pillérre támaszkodik: a szellemi és az anyagi tőkére, valamint visszacsatolásként a szakmai tanácsadásra. A LAM az alulról építkező regionalizáció előmozdításáért dolgozik. Ra­gadjunk ki egyetlen jellemző adatot: 7000 hallgatót képeztek ki a húsz év alatt, ma a szakkínálat bővítésére tesznek erőfeszítéseket. A felhozott katalán példa – ott egy integrált élelmiszerláncot hoztak létre, mely termesztéstől a feldolgozáson át az értékesítésig minden mozzanatot felölel, és idősgondozással, sőt, üzemanyag-forgalmazással is foglalkozik – különösen tanulságos lehet.
Kotró Adél igazgató a pénzügyi hitelezés viszontagságos, fordulatokban gazdag történetét ismertette, kitérve az önállósodással járó bo­nyodalmakra és arra, ahogy a mikrohitelezés mai jogi feltételeit végül a társintézmények és amerikai lobbi segítségével sikerült biztosítani. A LAM Mikrohitel Rt. ma a kereskedelmi bankok uralta világban a maga feladatát a kis- és középvállalkozói szféra támogatásában lelte fel, új finanszírozási források után kutat, egyelőre az erdélyi református egyház nyugdíjpénztárát vonta be tulajdonosi körébe, s irodahálózatának kiterjesztésével bővíti szolgáltatásait. A húsz év alatt 300 új vállalkozás megszületésében segédkezett, 5000 hitelt folyósított, 20–22 ezer új munkahely létrejöttéhez nyújtott támogatást, 22 millió eurót helyezett ki, ma négy és fél millió eurós portfólióval rendelkezik.
A Bajor Parasztszövetség képviseletében hozzászóló Reinhard Neudorfer arról számolt be, hogyan állt át 65 éves szervezetük a negyven-ötven évvel ezelőtti utcai tiltakozások szervezéséről a több szolgáltatás nyújtására, az üzemmenedzsmenti, adózási, beruházási tanácsadásra, hogyan segít az  ügyintézésben és továbbképzésben, a feldolgozás és forgalmazás önsegé­lyezés alapjain való újjászervezésében, miközben a ma még 160 ezer bajor gazdaság tíz éven belül várhatóan 60 ezer körülire apad, és a gazdautánpótlás egyáltalán nem biztosított.
Az OTP Bank regionális képviselőjének előadásából többek közt kiderült, hogy a banki adatokból az olvasható ki, főleg a bukaresti régióban mutatkozott némi fejlődés, a pénzügyi válságnak még koránt sincs vége, a Pannonforrás Első Kárpát-medencei Fejlesztési és Tudás­klaszter elnöke, Molnár György pedig a nemzeti és európai jövőkép összehangolása kapcsán arról értekezett, hogy a Kárpát-medencében egy energia és élelmiszer tekintetében önellátó régiót kellene életre hívni.
Délután a rendezvények az alkalomra készült, Az erdélyi újpolgá­ro­sodás kovásza című interjúkötet bemutatójával és a P. U. L. B. együttes nagy sikerű, a település apraját-nagyját megmozgató, a vártemplom belső udvarán megtartott lírai koncertjével folytatódtak. A vasárnapi fő programpontok: a képzőművészeti tábor zárásaként a Land-Art-International tárlatmegnyitó, az istentisztelet, a  Napsu­gár tábor gyermekrajz-kiállításának díjazása, a Százlábú Együttes népi táncainak bemutatása és a nemEZ koncertje – valamennyi LAM-támogatást élvező rendezvény.

Hozzászólások
Szavazás
Ön szerint tisztségben marad-e a Dăncilă-kormány év végéig?


eredmények
szavazatok száma 299
szavazógép
2012-07-02: Közélet - Iochom István:

Könyvtárat, patikát és fogorvosi rendelőt avattak (Torjai falunapok)

Szombaton és vasárnap kilencedik alkalommal szerveztek falunapokat a 705 éves Torján. Az eseményen a község négy magyarországi testvértelepülése közül kettő, Bálványos és Gádoros képviseltette magát, de összesen nyolc magyarországi településről érkeztek vendégek.
 
2012-07-02: Közélet - Hecser László:

Ünnepeltek a baróti reformátusok

Kétnapos ünnepet ült a baróti református egyházközség: szombaton a XIX. Zathureczky Gyula Kórustalálkozót tartották, vasárnap a templomszentelés évfordulóját, azaz a Hazatérés napját.