Elhalálozás

2008. január 3., csütörtök, Elhalálozás
Elhalálozás

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk mindazokkal, aki ismerték, hogy a kézdivásárhelyi

özv. BARDÓCZY BÉLÁNÉ

SZENTANNAI GIZELLA

életének 69. évében 2007. december 31-én hirtelen elhunyt.

Temetése 2008. január 3-án, csütörtökön 15 órakor lesz a kézdivásárhelyi római katolikus ravatalozóháztól.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Emléke szívünkben mindig élni fog.

A gyászoló család

7250074

Lelkünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a szeretett, jó férj, édesapa, testvér, após, apatárs, sógor, jó rokon és jó barát, a bölöni születésű

BOÉR ZOLTÁN

szíve életének 53. évében hosszú betegség után megszűnt dobogni.

Drága halottunk földi maradványait 2008. január 3-án 14 órakor helyezzük örök nyugalomra Sepsiszentgyörgyön a vártemplomi református temetőben.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

1158560

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagytata, após, apatárs, sógor, keresztapa, rokon és jó szomszéd, a szotyori

id. IMREH BÉLA

életének 85., házasságának 55. évében hirtelen elhunyt.

Drága halottunk földi maradványait 2008. január 4-én 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a szotyori családi háztól a református temetőben.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

1158557

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó édesapa, nagytata, testvér, após, apatárs, sógor, keresztapa, rokon, jó szomszéd és ismerős, az árkosi születésű sepsiszentgyörgyi

özv. id. SZINTE LÁSZLÓ

életének 63., özvegységének tizedik évében hosszú, de türelemmel viselt betegség után 2007. december 31-én csendesen elhunyt.

Drága halottunk földi maradványait 2008. január 3-án 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a sepsiszentgyörgyi közös temető ravatalozóházától.

Részvétfogadás a temetés napján 12 órától.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

1158557

Megrendülten, szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, anyós, anyatárs, rokon, szomszéd, jó barát és munkatárs, a baróti

özv. JANCSÓ DÉNESNÉ

GÁL MÁRIA

életének 66., özvegységének 15. évében tragikus hirtelenséggel 2008. január 1-jén elhunyt.

Megpihent a szív, mely értünk dobogott, megpihent a kéz, mely értünk dolgozott. Arany volt a szíve, munka az élete.

Drága halottunkat 2008. január 3-án, csütörtökön 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a baróti ravatalozóháztól római katolikus szertartás szerint.

Részvétfogadás a temetés napján 12 órától.

Emléke szívünkben örökké élni fog.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

1158554

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett feleség, édesanya, nagymama, anyós, testvér, rokon, jó barát és szomszéd, a korondi születésű angyalosi

NAGY SÁNDORNÉ

OLÁH JULIANNA

életének 69., házasságának 46. évében 2008. január 1-jén rövid szenvedés után csendesen elhunyt.

Temetése 2008. január 3-án, csütörtökön 13 órakor lesz a családi háztól az angyalosi temetőben katolikus szertartás szerint.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

1158556

,,Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni. Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett." Nem fogjuk már elgyengült kezedet, nem tekint ránk két drága szemed. Fájó szívvel búcsúzunk az árkosi

ifj. ILYÉS KÁLMÁNTÓL,

aki életének 27. évében visszaadta lelkét Teremtőjének.

Drága halottunk földi maradványait 2008. január 4-én 14 órakor helyezzük örök nyugalomra az árkosi családi háztól.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Búcsúznak:

özvegye, gyermekei,

édesanyja, testvérei, anyósa,

a közeli és távoli rokonok, barátok.

1158553

Fájó szívvel tudatjuk, hogy

KARÁCSONY ISTVÁN

életének 85. évében csendesen elhunyt.

Drága halottunkat 2008. január 1-jén a zalánpataki sírkertben eltemettük.

A gyászoló család

pro T. S.

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, testvér, melegszívű rokon és ismerős, a sepsiszentgyörgyi

BARDÓCZI KÁROLY

életének 73., házasságának 34. évében elhunyt.

Temetése 2008. január 4-én 15 órakor lesz a közös temető ravatalozóházából.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

1158555

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a lécfalvi születésű

BÁN ESZTER

volt bútorgyári alkalmazott

életének 67. évében elhunyt.

Temetése 2008. január 3-án 15 órakor lesz a közös temetőben.

Részvétfogadás a temetés napján 14.30 órától.

Hozzátartozói

1158562

Részvétnyilvánítás

Az Asimcov vállalkozói szövetség őszinte részvétét fejezi ki a Boér családnak BOÉR ZOLTÁN elhunyta alkalmából.

T. K.

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk, a maksai BODI IBOLYA temetésén részt vettek, fájdalmunkban osztoztak, és sírjára virágot helyeztek. Külön köszönetet mondunk munkatársainak és a szomszédoknak az önzetlen segítségért.

A gyászoló család

1158561

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága gyermekünk, ifj. PAP JÓZSEF temetésén részt vettek, fájdalmunkban osztoztak, sírjára virágot helyeztek. Köszönjük minden gidófalvi melegszívű, segítségre kész embertársunknak, akik megmentése érdekében felpártoltak.

A gyászoló család

4202465

Megemlékezés

Fájó szívvel és könnyes szemmel emlékezünk BALÁZS ARANKÁRA halálának első évfordulóján. Miért mentél el, miért hagytál el? Szerettünk téged távol és közel. Miért múlik el az élet? Miért van az, hogy nincs visszaút? Mert mindent, amit ő hozott el nekünk, bennünk él tovább, majd ugyanúgy, és a szívünk úgyis fáj, s a szánk visszahív. Uram, fogadd be őt, a jók közül volt, csak értünk élt, a mindenünk volt.

Gyermekei és azok családja, unokái

4202498

Két fájdalmas év telt el azóta, hogy megdöbbentő hirtelenséggel elhunyt SZONDA GYÖRGY. Lélekben azóta is velünk van mindazzal, amit tőle kaptunk, szerető, dolgos életének emléke szüntelenül elkísér. Kegyelettel gondolunk rá, kérve mindazokat, akik ismerték és szerették, tartsák meg őt emlékezetükben. Legyen könnyű számára az örök nyugalom.

Szerettei

1158552

Kegyelettel emlékezünk az ozsdolai VAJDA KÁROLYRA halálának negyedik évfordulóján. Emléke szívünkben örökké élni fog.

Családja

7250072

Álmodtál egy öregkort, csodásat és szépet, de egy betegség mindent összetépett. Megállt egy szív, mely élni vágyott, pihen két kéz, mely dolgozni imádott. Búcsú nélkül elmentél, az életért harcolva te sem gondoltad, mily hamar üt az óra. Hitvesi kéz szorított, elengedni nem akart, erősebb volt a halál, kezéből kicsavart. Üres és rideg lett nélküled otthonunk, nincs, kivel megosztanunk örömünk, bánatunk. Nem fogjuk már elgyengült kezedet, nem simogatjuk őszülő fejedet. Nem tekint ránk többé két féltő szemed, elmentél, Isten hívott, mert nagyon szeretett. 2007. november 22-én volt életünk legszomorúbb napja, amikor a kegyetlen halál elragadta családja köréből a kézdimartonosi ORBÁN ISTVÁNT, a legdrágább férjet, a legjobb édesapát és nagytatát. Halá­lodba soha nem tudunk belenyugodni, mert nagyon szerettünk. A hathetes gyászmise 2008. január 5-én 17.30 órakor lesz a kézdimartonosi római katolikus templomban.

A gyászoló család

7250073

Hiányzol közülünk, a helyed üres lett, egy váratlan pillanat megölte szívedet. Magadba zártad a sors ezernyi baját, és váratlanul, búcsú nélkül minket itthagytál. Fájó szívvel emlékezünk 2005. december 30-ra, az alsócsernátoni id. BANDI LÁSZLÓRA halálának második évfordulóján. Emléke örökké szívünkben él.

Bánatos özvegye,

fia és családja

7250195

Fájó szívvel emlékezünk a drága jó férjre, édesapára, apósra és nagytatára, az aldobolyi id. BOGA BÉLÁRA, aki január 2-án tíz éve hirtelen elhunyt. Távozása fájdalmat okozott, de emléke szívünkben örökké élni fog.

Bánatos hozzátartozói

4202494

Hozzászólások
Szavazás
Részt vesz-e a december 6-i parlamenti szavazáson?eredmények
szavazatok száma 1203
szavazógép
2008-01-03: Mi, hol, mikor? - x:

Mi, hol, mikor

Év végén a Rotary Klub a sepsiszentgyörgyi Deico Nyomda udvarán ünnepélyes keretek között hozzávetőleg háromezer lej értékben díjazta a diákokat.
2008-01-03: Sport - Áros Károly:

Jöjj, szent láng (2008 olimpiai év)

A görög történetírás időszámításunk előtti V. században élt atyja, Hérodotosz írta egyik könyvében, hogy a thermopüléi csata (i. e. 479) előtt a perzsa hadak táborába néhány görög, arkádiai menekült érkezett.