Elhalálozás

2008. január 5., szombat, Elhalálozás
Elhalálozás

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a kálnoki születésű sepsiszentgyörgyi

özv. GOLICZA MÁTYÁSNÉ

MAGYAROSI BORBÁLA

életének 77. évében 2008. január 4-én elhunyt.

Temetése 2008. január 6-án, vasárnap 14 órakor lesz a sepsiszentgyörgyi közös temető ravatalozóházától.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

1158567

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó gyermek, feleség, édesanya,

URSU JÁNOSNÉ

SZAKÁCS JUDIT

életének 45. évében hosszú szenvedés után visszaadta lelkét Teremtőjének.

Drága halottunk földi maradványait 2008. január 5-én, szombaton 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a közös temető ravatalozóházától.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

4202526

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága jó édesapánk,

STÁHL JÓZSEF

életének 86. évében visszaadta lelkét Teremtőjének.

Drága halottunk földi maradványait 2008. január 5-én 16 órakor helyezzük örök nyugalomra a sepsiszentgyörgyi római katolikus temetőben.

Emléke szívünkben örökké élni fog.

Búcsúzik két lánya

4202571

Fájdalommal tudatjuk, hogy a komollói születésű sepsiszentgyörgyi

özv. TÖK GYÖRGYNÉ

MÓDI MARGIT

életének 80. évében elhunyt.

Temetése 2008. január 5-én 15.30 órakor lesz a közös temető ravatalozójából.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

4202583

Megemlékezés

Fájó szívvel és örök szeretettel emlékezünk a kézdivásárhelyi BOGA SZABÓ ILONÁRA halálának nyolcadik évfordulóján. Emléke szívünkben örökké élni fog.

Szerettei

7250192

Fájó szívvel emlékezünk a drága jó férjre, édesapára, apósra és nagytatára, a sepsiszentgyörgyi id. VERES ÁRPÁDRA, aki január 1-jén két éve hirtelen elhunyt. Távozása fájdalmat okozott, de emléke szívünkben örökké élni fog.

Bánatos hozzátartozói

115864

Fájó szívvel emlékezünk a vargyasi MÁTÉ FERENC BALÁZSRA és MÁTÉ BORBÁLÁRA haláluk második évfordulóján. Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott.

Szeretteik

T

Fájó szívvel emlékezünk a kovásznai SARKADI LAJOS nyugalmazott sporttanárra, akit ma hat hete kísértünk utolsó útjára. Pihenése legyen csendes emléke áldott.

Gyászoló családja

7247564

Fájó szívvel és szeretettel emlékezünk a szörcsei KISS GYULÁRA halálának hetedik évfordulóján.

Bánatos özvegye és szerettei

4202569

Kegyelettel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi özv. SZÁSZ ERZSÉBETRE halálának első évfordulóján. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4202584

Hozzászólások
Szavazás
Részt vesz-e a december 6-i parlamenti szavazáson?eredmények
szavazatok száma 1289
szavazógép
2008-01-05: Mi, hol, mikor? - x:

Mi, hol, mikor

Jégcsapok a kastélyszállón
Ojtozban bemutatót tart a tél, az Anselmo kastélyszálló hátsó traktusán a jégcsapok mint orgonasípok sorjáznak az ereszen, az öreg épületnek mintha szakálla nőtt volna.
2008-01-05: Magazin - x:

Diakónia Keresztyén Alapítvány (Civil híradó)

Alakulás éve: 2002
Tevékenységi terület: szociális
Küldetés: szeretetszolgálat és átfogó intézményrendszerének kiépítése