Új plébános Lemhényben

2013. november 21., csütörtök, Faluvilág

Augusztus elsejétől Sánta Pál szentszéki tanácsos személyében új római katolikus plébánosa van a lemhényi egyházközségnek.
 

  • Sánta Pál. A szerző felvételei
    Sánta Pál. A szerző felvételei
  • A felsőlemhényi Nepomuki Szent János-kápolna
    A felsőlemhényi Nepomuki Szent János-kápolna

Sánta Pál 1959. október 2-án született Sepsiszentgyörgyön, ahol elemi iskoláit is végezte, majd 1974-ben a gyulafehérvári kántoriskolába került. A Besztercén töltött kötelező katonai szolgálat után, 1979 őszén megkezdte főiskolai tanulmányait a Gyulafehérvá­ri Római Katolikus Hittudományi Főiskolán. Hat év után, 1985. június 23-án szentelte pappá a gyulafehérvári székesegyházban Jakab Antal akkori püspök, huszonegy társával együtt. Mint diakónus három hónapot a kolozsvári Szent Péter-plébánián töltött, majd segédlelkészként a györgyfalvi negyedi Mária Szíve-plébániára került, ahol tizennyolc évig szolgált. Ezt követően rövidebb ideig több helyen teljesített papi szolgálatot, egy évet Gödemesterházán töl­tött, majd Buda­pestre kért és kapott jóváhagyást az érsekség részéről tapasztalatcserére. Elmondása szerint végleg ott maradhatott volna, de a honvágy hazahozta. Hazatérése után egy esztendeig Radnótra került, majd öt évig a Brassó megyei Feke­te­halomban szolgált. Innen került Lemhénybe, ahol augusztus 6-án vette át hivatalosan a plébániát.
A hívek szeretettel fogadták, már az első szentmisén feltette nekik a kérdést: akarják-e, hogy szeretetben, békében és egyetértésben legyenek, amire hangos és egyhangú igen volt a válasz. A Lemhényben töltött rövid négy hónap alatt az új plébános a gyermekeket már több alkalommal is elvitte kerékpártúrára. Minden vasárnap a nagymise után a fiataloknak hittanórát tart, a hónap első vasárnapján pedig a családok, házaspárok számára szervez találkozót. Az Élet a lélekben csoport tagjai minden pénteken este találkoznak, együtt énekelnek, a plébános pedig bibliamagyarázatot tart.
Ami terveit illeti, elmondta: az 1974-ben épült templom kivételével – amely aránylag jó állapotban van – a többi egyházi épületet rendbe kellene tenni, elsősorban a Nepomuki Szent János-kápolnát. A Szent Mihály-hegyi műemlék templomot önerőből nem tudják tatarozni. Ugyanakkor harangtornyot is kellene építeni, mivel a jelenlegi már nem felel meg a mai kor követelményeinek. A jövő év tavaszán a plébánia udvarán játszóteret is szeretne kialakítani.
Tavaly Kolozsváron jelent meg Sánta Pál Boldogan hirdetem az Urat című, prédikációit tartalmazó könyv. Papi jelmondata Izajás prófétától származik, és így szól: „itt vagyok, Uram, engem küldj el!”   

Hozzászólások
Szavazás
Ön be fogja oltatni magát koronavírus ellen?eredmények
szavazatok száma 4382
szavazógép
2013-11-21: Faluvilág - Kisgyörgy Zoltán:

Pávai változások

Akár azt is mondhatnánk: mint a páva, olyan büszke lehet a Zabolához tartozó Páva falu. Bár része Zabolának, külön egyháza, iskolája, közbirtokossága és külön pávai szelleme arra jogosítja fel a pávai embert, hogy méltán büszke legyen szülőhelyére. Így érez Demes Botond zabolai alpolgármester is, aki e település lakója, s akitől megkérdeztük: reggeliben miért olyan zajos a falu?
 
2013-11-21: Család - Fekete Réka:

Az életmód és gondolat hatása (Egészségkonferencia Sepsiszentgyörgyön)

Alternatív gyógymódokról, a gondolat erejéről, a hatékony családnak az egészség megőrzé­sében betöltött szerepéről, a gerincnek az egész szervezet egészségére kiható feladatáról, idősgondozásról, ásványvizekről és a megfelelő életmódról tartottak előadás-sorozatot múlt szombaton Sepsiszentgyörgyön Kovács Katalin Zsuzsanna és Seitan György szervezésében. Az alternatív gyógyászattal foglalkozó házaspár meggyőződése: a hagyományos kezelések kiegészítőjeként az alternatív gyógymódok is segítik a gyógyulási folyamatot, és mivel az emberi szervezet egységes egész, nem a tünetet kell kezelni, hanem az azt kiváltó okokat.