Erdőt és szántót kér vissza a görögkeleti egyház

2007. június 21., csütörtök, Faluvilág

Kevés az olyan település a megyében, ahol annyira bonyolult lenne a föld- és erdővagyon tulajdonjogának helyzete, mint ebben a faluban. A málnási önkormányzat évek óta igyekszik ezeket törvényes keretek közt rendezni.

A közbirtokosság sínen ugyan, de van egy olyan erdőbirtokos közösség, amely a századforduló óta együttesen használja, rendezi és termeli ki erdeit. Nos, ennek hivatalossá tételét még nem sikerült véglegesíteni, törvényesíteni — tájékoztatott Kasléder József polgármester —, mert ilyen tulajdonjogi formát nem ismert a földtörvény. A helyzetet bonyolítja az is, hogy a mikóújfalusi görögkeleti egyházközség tizenhét hektár erdőt és öt hektár szántót kért vissza a falu területén. A málnási önkormányzat jegyzőjétől, Imreh Bélától tájékozódtunk.

— Tőlünk a mikóújfalusi ortodox egyház kérte hivatalosan az említett erdőt és legelőt, de a zalánpataki ortodox egyház nevében — mondta a jegyző —, ami szerintem nem létezik, esetleg leányegyházközségként tarthatják nyilván, s mi erről nem tudhatunk. A zalánpataki egyház kérését tulajdonjogi okirat, vagyis bizonyíték hiányában a községi földosztó bizottság visszautasította. Értetlenül állunk az ügy előtt, mert a szóban forgó földterületet, ha volt, sem az állam, sem a kollektív gazdaság nem vette el, mert Zalánpatakot nem kollektivizálták. Amit nem vettek el, azt miként lehet visszaadni? A megyei földosztó bizottság első fokon szintén visszautasította a mikóújfalusi kérést. Ezt megfellebbezték, és ugyanaz a megyei bizottság, amely azelőtt a kérelmet visszautasította a fellebbezés nyomán — pedig újabb bizonyító adatokkal nem szolgáltak —, most jóváhagyta. Így hát a megyei bizottság határozatát megint megtámadtuk a sepsiszentgyörgyi bíróságon. Első fokon július 11-re halasztottak, mert a mikóújfalusi ortodox lelkész bejelentette, ügyvédet szándékoznak fogadni.

Megkerestük a mikóújfalusi Ion Gheorghe Vasile ortodox lelkészt, aki közölte, a zalánpataki nem leányegyházközség, hanem parókia.

— Nálunk nincsenek filiák. Zalánpatak is önálló ortodox egyházközség, és ott tizenhat lelket tartunk nyilván, s a parókia hozzám tartozik. Valóban nem tudtam bizonyító okiratokat mellékelni kérésünkhöz, melyet a 247-es törvény értelmében megújítottunk, de az ottani ortodox hívek tudják, hol volt egyházunk erdeje és földterülete, s mivel a törvény megengedi, ezt tanúvallomásokkal fogjuk azonosítani és bizonyítani. Erre vannak már ott jelentkezők. Tudott dolog, hogy ottani emberek foglalták el az egyház egykori területeit. Egyébként a zalánpataki ortodox templomot hamarosan renováltatni fogjuk. Valóban, a következő tárgyalásra ügyvédet akarunk fogadni, mert a megyei földosztó bizottság döntését megtámadta a sepsiszentgyörgyi bíróságon a málnási földosztó bizottság.

Hozzászólások
Szavazás
Ön be fogja-e oltatni magát koronavírus ellen?eredmények
szavazatok száma 1941
szavazógép
2007-06-21: Család - x:

Csontkarcolatok (Hagyományőrző kézimunka)

A múlt század hetvenes éveiben, mint sorozatunk elején jeleztük, hatalmas gyűjtőmunka indult a Székelyföldön, de különösen Kovászna és Hargita megyében, az akkori művelődési bizottságoknál dolgozó jeles néprajzosok közkinccsé is tették, amit engedett a cenzúra.
2007-06-21: Faluvilág - Kisgyörgy Zoltán:

Gyermekként szeretni a földet

A zalánpataki Tímár Robi az ötödik osztály első felét a Sepsiszentgyörgyi Református Kollégiumban végezte, nem is rossz eredménnyel, alulírott már onnan ismerte. Az otthont, a családot, az otthagyott gazdaságot azonban feledni ott sem tudta.