Egyesületi életÚj elnököt választottak a megyei egyesület élére

2008. február 26., kedd, Gazdakör

Az egyesületi küldöttek és az új elnök — együtt kell érdeket érvényesíteni

A szarvasmarhatartók megyei egyesülete múlt csütörtökön Málnáson tartotta évi közgyűlését. Ez alkalomból új elnököt és vezetőtanácsot is választottak, mivel az alapszabályzat szerint a megbízatás két évre szól.

A gyűlésre több mint száz egyesületi küldött és egyéni gazda jött el, így szűkösnek bizonyult a helyi kultúrház díszterme. Meghívottként részt vettek a megye szakintézményeinek képviselői, és eljött az országos nemesítési ügynökség vezérigazgatója, dr. Gheorghe Neaţa is. A szakminiszter az egyesület meghívásának nem tudott eleget tenni, de levélben üdvözölte a háromszéki állattenyésztőket.

A gyűlés indításaként a leköszönő elnök, Incze Péter az elmúlt két év megvalósításait és hiányosságait ismertette. Emlé­keztetett: annak idején az elnökséget azzal a meggyőződéssel fogadta el, hogy pályázatok útján pénzt tud hozni az egyesületeknek. Ez csak részben sikerült, hiszen a Saparad-programból a jogi személyiségű egyesületeket kihagyták, így ők nem is pályázhattak. Egyetlen lehetőség volt: a szervezetek elismertetése termelői csoportokként, de ez esetben is olyan szigorú a feltételeket szabtak, hogy az 59 csatlakozott egyesületből csak három tudott megfelelni a kiírásnak. A középajtai, bölöni és vargyasi egyesület elnyerte a pályázatot, mindhárom a napokban tette le a megyei Sapard-irodához a kifizetési okiratokat, 3300 és 3900 lej közötti vissza nem térítendő uniós támogatást kapva. Közben többször fordultak a szakminisztériumhoz a feltételek módosítása érdekében. Erre esély is mutatkozik, hiszen a márciusban induló nemzeti vidékfejlesztési tervben (amit az unió a múlt héten fogadott el) az egyesületek is pályázhatnak fejlesztésre, beruházásokra és gépvásárlásra. Ezenkívül továbbra is érvényes a termelői csoportok támogatási lehetősége, egyelőre a régi feltételekkel. Előreláthatólag az illyefalvi, a barátosi, az almási és a dálnoki egyesületek is megfelelnek a követelményeknek, hiszen már régóta ők is közösen értékesítik a tejet.

A működés szempontjából fontos, hogy a bejegyzett egyesületek április közepéig juttassák el zárómérlegüket a megyei pénzügyhöz. A beszámoló szerint tavaly három szarvasmarha-kiállítást (Bölönben, Bodzafordulón és Kovásznán) és számos szakmai tanácskozást szervezett a megyei egyesület külföldi szakemberek bevonásával, valamennyi a tejminőség javítását és a húsmarhatartás lehetőségeinek ismertetését célozta. Szóba került a tagsági díjak ügye, hiszen az 59 egyesületből mindössze 13 fizetett a tavalyi évre. Hogy a nem fizető helyi egyesületeket ne zárják ki, a közgyűlés úgy határozott, két hét határidőt adnak még. Fontos a szervezettség, hiszen idéntől a törzskönyvvezetést is elindítják, és ezt is csak a tagok állományánál végzik el.

A leköszönő elnök azért nem jelöltette magát újra, mert elvi összeférhetetlenség mutatkozott az érdekképviselet és az állami alkalmazotti minősége között. Sőt, a szakminiszter neki címzett levelében kifejti, köztisztviselő nem képviselheti a legmegfelelőbben az állattenyésztők érdekeit. A választáson az elnöki tisztségre egyetlen jelöltet javasoltak, Ötvös Mózes sepsiszentgyörgyi tenyésztőt, aki eddig az alelnöki feladatokat látta el. A közgyűlés egyhangúlag megszavazta, így a következő két évben megyei szinten ő képviseli az állattenyésztők érdekeit. Munkáját hattagú vezetőtanács segíti, az egyenlő képviselet feltételét betartva a megye minden térségéből. Az új elnök javaslatára a közgyűlés szaktanácsadói testület létrehozásáról is döntött, ebbe szakembereket és szaktanácsadókat választottak be. Ötvös Mózes legsürgősebb feladatának a megyeszékhelyi iroda működőképessé tételét tekinti, ezért szeretne irodavezetőt alkalmazni, aki meghatározott program szerint fogadhatná az állattenyésztőket. Ehhez azonban anyagi keret szükséges, így a tagdíjak ügye ismét terítékre került. Ugyanakkor fontos a nyilvántartások aktualizálása, hiszen az országos föderáció (amelynek a megyei egyesület nemrég lett tagja) e héten tartja közgyűlését. (A tagdíjak ügyében egyébként egyelőre a leköszönő elnökhöz kell fordulni az Árkosi út 2. szám alatti szaktanácsadói irodában, telefon: 0749 189 919.)

A közgyűlésen jelen volt a Covalact vezérigazgatója, Ioan Bălan is, akivel a tejárakról tárgyaltak a küldöttek, információik szerint ugyanis az ország más térségeiben magasabb átvételi árat fizetnek, mint Háromszéken. Az igazgató nem zárkózott el a tárgyalások folytatásától.

Hozzászólások
Szavazás
Ön készül nyaralni idén?
eredmények
szavazatok száma 1815
szavazógép
2008-02-26: Környezetünk - Kisgyörgy Zoltán:

Kell-e kerítés a Rétyi Nyír köré?

Egyértelmű, hogy igen. A kérdés az, hogy ki és miből javíttatja ki vagy építteti újra. Évtizedek óta keresik az egészséges egyensúly megteremtésének lehetőségét a védett övezet biztonsága és a helybeli állatok legeltetése között.
2008-02-26: Gazdakör - x:

A burgonya karanténbetegségei (növényvédelem, 3.)

Rákos burgonya — a tünetek főként a gumóban jelentkeznek
A Synchytrium endobioticum a burgonyarákot idézi elő, a termesztett növények közül egyedül a burgonya a természetes gazdanövénye, de vad Solanum-fajokat is fertőz.