HúsmarhatartásBorjúóvoda, kezelőfolyosó

2008. március 4., kedd, Gazdakör

Fajborjúk — egy hónap fölött takarmánykiegészítésre kell gondolni

A borjak születését követő egy hónap után a növekedési erély minél jobb kihasználása végett célszerű gondoskodni a borjak pótabrakolásáról. Erre a célra a rögzített vagy mozgatható borjúóvodák felelnek meg.

Utóbbiak célravezetőbbek, mert bárhova követhetik a borjakat, azok felismerik, és nincs törés a takarmányfogyasztásban. Ez szántalpon húzható, két méter széles és hozzávetőleg három méter hosszú, 1,6 méter magas, ráccsal körülzárt vasszerkezet, melynek két hosszabbik oldalán, középen akkora nyílások vannak, ahol a borjak könnyen beférnek. A két rövid oldalon, belül és kívül is 30 cm átmérőjű vályúkat kell elhelyezni. Belül a borjak igényeinek megfelelő beltartalmú abrakot rakjuk, kívül pedig a tehenek szükségletét kielégítő ásványi anyagokat, makroelemeket. A két-két vályút vas lemeztető védi a csapadéktól. A belső vályúk magasságában a vályú közelében 40 cm-es lemezcsík védi ki, hogy a tehenek a borjúabrakhoz férjenek.

Az óvodát a tehenek mindenkori pihenőhelyének közelében helyezzük el. A szerkezet akár harmincöt borjú ellátására is alkalmas. Ez a darabszám nagyobb létszámú tenyészetek esetében megegyezik a tehénállomány csoportosítási egységével.

A húsmarhatartásban különös jelentőséggel bír a biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtése. Alapvető fontosságú, hogy a szükséges válogatás, mesterséges termékenyítés, állat-egészségügyi vizsgálat, fülszámpótlás, mérés biztonságosan elvégezhető legyen. A kezelőfolyosó 75—80 cm széles, hogy a növendék és felnőtt állatok ne tudjanak megfordulni benne. Magassága 1,5 méter, az oldalát négy, megfelelő szilárdságú acélcső alkotja. Indokolt a kezelőfolyosó vonalában nyakszorító beépítése. A mérleg előtt az állatok mozgásának lassítását szolgáló kanyart ajánlatos kialakítani, ami a kezelést megkönnyíti.

Külföldön sok helyen látható megoldás a teli oldalú kezelőfolyosók használata. Itt a megfordulás veszélye nélkül kezelhető minden korcsoportú állat. A kezelést a folyosó fölé hajolva kell elvégezni, kb. 70 cm-re kiemelt, a kezelőfolyosóval párhuzamos külső folyosó segítségével. E megoldás hátránya lehet, hogy ha lefekszik az állat, nehéz felállítani. Gyakran alkalmaznak csavarozással változtatható oldaltávolságú állatkezelő folyosókat is, melyeknek segítségével bármely korcsoport kényelmesen kezelhető.

A kezelőfolyosó lehet stabil vagy mozgatható. Mobil karámelemekre a teleptől távolabbi legelőszakaszokon lehet szükség, például szaporodásbiológiai vizsgálatok, mesterséges megtermékenyítés, beteg állat kifogása, fülszám pótlása céljából. A karámelem 5 méter hosszú, 1,6 méter magas fémcsőből készül, alkalmasnak kell lennie a borjak megtartására is, ezért 30—35 cm távközzel csöveket kell behegeszteni. A kezelőfolyosó két végére alul célszerű 20 cm-es fémcső darabokat hegeszteni, hogy azokat a talajba leszúrva az elemek rögzíthetőek legyenek. Olyan kezelőfolyosóra van szükség, amelyben az állat kellően rögzíthető, s a különböző tömegmunkákat is jól szolgálja. Ugyanakkor az állatok összezsúfolódását megakadályozó, egyedi lerekesztési (elválasztási) lehetőséget kell biztosítani a folyosón 2,5 méterenként. A mesterséges termékenyítéshez az ivarzó állatok megfigyelése és kiszedése igen felelősségteljes feladatot és többletmunkát igényel. Ezeket az állatokat jól megközelíthető, szem előtt levő helyen tartsuk, ahol lebonyolítható az ivarzó állatok leválasztása és viszonylag stresszmentes rögzítése.

Hozzászólások
Szavazás
Ön készül nyaralni idén?
eredmények
szavazatok száma 1735
szavazógép
2008-03-04: Gazdakör - x:

A termelők nyilvántartásba vétele (Növényvédelem)

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Miniszté­rium 2007. július 13-i 580-as rendelete szabályozza a termelők nyilvántartásba vételét a növényvédelmi hivatalokban. A nyilvántartásba vétel kötelező azon termelők esetében, akik fél hektárnál nagyobb területen termesztenek burgonyát. Azért van szükség erre, hogy a növény-egészségügyi hatóságok ellenőrizni tudják a karantén kórokozókat és kártevőket a termesztett növényeknél (esetünkben a burgonyánál).
2008-03-04: Gazdakör - x:

Hírlugas

Nő a tagok száma
Bővül a megyei szaravasmarha-tartók egyesülete. Az új vezetőség megkeresésére a nagy termelők és szarvasmarha-tenyésztő cégek az utóbbi napokban tömegesen iratkoztak be a megyei egyesületbe, így a közgyűlésen és az azóta eltelt napokban 29 új, nagyobb állatlétszámú tag kérte felvételét.