JegyzetÓvoda Szotyorban

2008. március 6., csütörtök, Faluvilág

A Vajna Terézia nevét viselő óvoda a falu egykori módosságát és erejét ma is felmutató építmény. Az egykori községi jegyzői lakás körül nagy területű, parkosított udvar látható, matuzsálemi korú erdei fenyőkkel, vén akácokkal, karban tartott kerti építményekkel, játszótérrel, járdával.

Maga a látvány is meditációra késztet, micsoda élet lehetett valaha ezen a portán!

Az épületbelső kinézése bőven kárpótol aztán, mert nem az az érzése az oda belépőnek, hogy az egykor rangos épület rossz kezekbe került volna. A gyermeklétszám apadása miatt Györgyjakab Katalin óvónő 17 vegyes csoportos óvodistával lakja meg a nagy épületet. Jövőre 19 óvódásra számítanak, s azt is latolgatják, miként lehetne visszaállítani az I—IV. osztályt újra. Az épületet így is jól belakják — magyarázza az óvó néni —, van itt ebédlő, sportterem, játszóterem, egyik helyiségből vonulnak át a másikba a különféle foglalkozásokra. És ezek a tágas termek nem üresen konganak, ahogy elnézem, egy százfős gyermekcsoport is megtalálná a maga játékait és eszközeit. Az óvó néni jó ízlésére és rendszeretetére vall, hogy a rengeteg játék, bútor, eszköz nem a zsúfoltság képzetét kelti, hanem a lakályosságot. Mondja is, hogy bár csak tizenheten vannak, jól belakják az épületet.

Az öreg fákon madáretető, madárkalács, homokozó, Angliából származó játékpavilon. A túlzsúfolt városi iskolaudvarokhoz képest ez egy pihenőpark, s nagy dolog az, hogy a szotyoriakban nem kell tudatosítani: mekkora érték ez a természeti környezet, milyen jótékony hatással lehet a gyermekekre az a külső-belső tér, amely a füvek, fák, virágok, benn a bútorok és eszközök megkímélésére szoktatja az apróságokat. Ezért volt döbbenetes, a gyerekek számára is sokkoló, amikor a közvetlen szomszéd a kapu előtti betonoszlopokról a falu gólyafészkét eltávolította.

Az iskolától örökölt egykori tantermek családiasan otthonosak. A legjobban mégis a Jánsó barlang lepi meg a látogatót. A sóbarlangot bő esztendővel ezelőtt Kisgyörgy Zoltán bemutatta már. Nevét a Kórodi János keresztnevének és a só szónak az összevonásából kapta, mert a barlang megépítését az ő vállalkozó kedve és anyagi segítsége tette lehetővé. Benn, a barlangban parajdi kősó, ugyancsak parajdi származású sótéglák. Sózúzalék is található, mert az jobban párolog. A sólámpás anyaga valahonnan Belső-Ázsiából származik. ,,Mikor megyünk Marosvásárhelyre — magyarázza az óvó néni —, Parajdról mindig hozunk egy-egy darab sót." Azt is megtudjuk, hogy hetenként két ízben tartanak egyenként 15 percnyi Jánsó-programot, mesét mondanak, énekelnek, hogy a sópárás levegő a gyermekek légútjaiba is bejusson. Az óvónő szakorvosokkal is tartja a kapcsolatot, s az egyik asztalon a só terápiás felhasználásával foglalkozó vaskos könyvre is rásiklott a szemem.

Ezen a télen egyetlen gyerek sem volt beteg.

Két évtizeddel ezelőtt még ezeknek a falvaknak a sorsa teljesen kilátástalan volt. Ma bíztató jelzésként foghatjuk fel, hogy a városiak közül is költöznek ki ide, talán a gyermeklétszám is állandósul az óvoda szintjén, és mikor indulnék haza, akkor veszem észre, hogy a kultúrotthont is tatarozzák, s az épület oldalán hatalmas tábla hirdeti, hogy 919 654 euró értékben Kilyénbe és Szotyorba kormányzati pénzalapokból bevezetik az ivóvizet.

Hozzászólások
Szavazás
Ön be fogja oltatni magát koronavírus ellen?eredmények
szavazatok száma 4344
szavazógép
2008-03-06: Faluvilág - Kisgyörgy Zoltán:

Árapatakon a végvári szerepet vállalni kell (Élő egyház)

Székföldje magyarsága is egyre fogy. Most már nem is a felekezeti megoszlás aránya a fontos, hanem az, hogy megtartó erő legyen az egyház a fiatalok, a gyermekek számára, s hogy legyen évtizedek múltán is, aki anyanyelvén hallgathassa az igemagyarázatot. Így van ez Árapatakon is.
2008-03-06: Közélet - Sylvester Lajos:

Bagoly Vilmos diplomái, 2.

Bagoly Vilmosné Dombora Veronka fotókat válogat
Hol Madár, hol Ülü
Bagoly Vilmos folytatja a félbeszakadt beszélgetést:
— Aztán a képzőt felhozták a Mikóba. Így kerültem a magyar világban a VI. osztályba a Mikóba. Osztálytársam lett Vékás Domokos, a későbbi diplomata, Széplaki Karcsi Uzonból s Beke Gyuri.