Nem tetszik a magyar helységnévhasználat

2007. június 27., szerda, Világfigyelő

A szlovák kulturális tárca művészeti főosztálya írásban figyelmeztette a Pozsonyban megjelenő Új Szót, amiért az egyetlen szlovákiai magyar napilap fizetett hirdetésben magyarul írta a szlovákiai településneveket, holott azok a minisztérium szerint ,,a nyilvános érintkezésben" csakis szlovákul, az állam hivatalos nyelvén használhatók.

A tárca szerint a szlovákiai helységnevek az önkormányzatokról szóló törvény értelmében semmilyen más nyelvre nem fordíthatók le. Mint azt tegnapi számában a lap ― a minisztérium indoklását ismertetve ― írja, ,,különbséget kell tenni a település neve és megjelölése között". Egy másik törvény nyomán ugyan megengedett, hogy nem szlovák nyelvű helynévtáblákkal jelöljék azokat a településeket, ahol valamely nemzetiség lélekszáma eléri a húsz százalékot. A minisztérium azonban egy másik, az önkormányzatokról szóló törvény ,,nyilvános érintkezésre" vonatkozó rendelkezéseire hivatkozva megengedhetetlennek tartja, hogy a lap fizetett hirdetésben magyar nyelven közölt szlovákiai helységneveket.

Mint az Új Szó írja, levelében a minisztérium ,,hosszan értekezik arról, hogy az alkotmány által garantált kisebbségi jogok érvényesítése révén nem sérülhetnek a többség jogai, így a kisebbségi jogok érvényesítése nem veszélyeztetheti az ország területi egységét, függetlenségét, és nem vezethet a többségi társadalom hátrányos megkülönböztetéséhez".

A lap kiadója szakértőnél is tájékozódott a minisztériumi intelem jogi helytállóságáról. A megkérdezett szerint az önkormányzati törvény nem írja elő azt, amit a tárca a lapon számon kér, hiszen a napisajtóban megjelenő tájékoztatás nem a hivatali érintkezés része, és az államnyelv védelméről szóló törvény sem szabja meg, hogy ,,a hivatalos érintkezés során a településeknek csakis a hivatalos nevét lehet használni". Azonos véleményt képvisel a Gramma Nyelvi Iroda nyelvésze, aki szerint: ,,a szlovákiai kisebbségeknek is alkotmányos joguk az anyanyelvű tájékozódás". Szlovákiában nincs olyan hatályos jogszabály, amely ― ráadásul egy nem állami, hanem magánvállalkozás keretében megjelenő lapnak ― előírhatná, hogy a helységneveket csakis államnyelven írja. Aki mégis ezt teszi, vagy ennek kikényszerítésével próbálkozik, az számos nemzetközi egyezményt is sért ― hivatkozik a szlovákiai magyar nyelvész a kisebbségi jogok nemzetközi szakértőjére, Fernando de Varennesre.

Szlovákiában röviddel az 1989-es rendszerváltás után kitört az úgynevezett nyelv- és táblaháború, amely az előző, kommunista rezsim helységnév-használati direktíváinál is durvább eszközökkel igyekezett megvonni a kisebbségek anyanyelvi jogait, mígnem azokat végül a jelenlegi szinten sikerült törvénybe foglalni. Az előző két kormányzati ciklusban, amikor a Magyar Koalíció Pártja (MKP) is a kormánykoalíció része volt, csillapodtak a nemzeti kisebbségek nyelvhasználati jogai ellen berzenkedő törekvések, de az egy éve hivatalba lépett jelenlegi kormány alatt nem ez az első, nyelvi jogokat korlátozó kísérlet. Elemzők emlékeztetnek arra, hogy a nyelvháborúk idején Vladimír Meciar koalíciós partnere Ján Slota volt, s most mindketten a jelenleg kormányzó Robert Fico koalíciós partnerei.

Hozzászólások
Szavazás
Ön be fogja oltatni magát koronavírus ellen?eredmények
szavazatok száma 4344
szavazógép
2007-06-27: Belföld - x:

Hírsaláta

TILTAKOZIK A MAGYAROK VILÁGSZÖVETSÉGE a Konzervatív Párt elnöke, Dan Voiculescu által javasolt törvénytervezet ellen, mely értelmében minden olyan Romániá­ban élő személytől megvonható lenne a román állampolgárság, aki nem beszéli az állam hivatalos nyelvét, illetve két éven belül nem hajlandó megtanulni azt. Az MVSZ tiltakozó dokumentumában felhívja a román állam figyelmét, hogy ez a törvénykezdeményezés nemcsak alkotmányellenes, de ellentmond Románia EU-s csatlakozással vállalt kötelezettségeinek is, ugyanakkor felszólítja az Európai Unió tagállamait, kérjék számon Romániától ezeket, és zárják ki a parlamentből a ,,náci korszakokat idéző erőket". (Transindex)
2007-06-27: Világfigyelő - x:

A VMSZ vezetői a szerb kormányfőnél

A nemzetiségeket érintő fontos kérdésekről tárgyaltak Vojislav Kostunica szerb miniszterelnökkel a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) vezetői ― jelentette a Magyar Szó. A legnagyobb délvidéki magyar politikai erő vezetőségében bekövetkezett májusi személyi változások óta ez volt a magyar vezetők és a szerb kormányfő első találkozója.