Falukapuban választások küszöbén

2016. június 1., szerda, Faluvilág

Mondhatnánk azt is, hogy a Falukapu nyitva áll. A lepergett évtizedekben ugyanis sokak számára volt nyitva: vállalkozóknak, cégeket telepítőknek, megüresedett házakat keresők, úgymond idegenek számára is. Ezek zöme nem élt vissza a helyiek bizalmával, adójukkal, támogatásukkal növelték az alvégi település gazdasági erejét. A jelenlegi községi önkormányzat részt vállalt a községfejlesztés egyre nehezebbé váló küzdelmeiben: kökösiek és kökösbácstelekiek közös véleménye, hogy lakható, szép, rendezett a községközpont.

  • Községháza, előtte emlékpark. Fotó:FintaT
    Községháza, előtte emlékpark. Fotó:FintaT

Valóság és tervek között
Lapunk mondhatni rendszeresen tudósított a kökösi eredményekről. Megyei kezdeményezésű programból két szakaszban ugyan, de megvalósult a családorvosi rendelő teljes felújítása, amelynek a bácstelekiek is haszonélvezői. Új, korszerű sporttelep épült a községközpontban. Helyi költségvetésből sikerült korszerűsíteni a község köz­világítási hálózatát, feljavították az ön­kormányzati tulajdonban levő épületeket, az állatorvosi rendelőt és a postahi­vatalnak, valamint a községi könyvtár­nak helyet adó épületet. LEADER-pályázati pénzalapokból korszerűen felszerelték a művelődési otthont, erőgépeket szereztek be, községi park épült. Sajnos, félbemaradt a Világbank és az oktatási minisztérium által finanszírozott, kétcsoportos óvodaépület felszerelése, bútorzata raktáron áll.
Minden igaz – hangsúlyozták a Kökösbácsteleken kicsinyeikre várók is –, náluk azonban minden maradt a régiben – annak dacára, hogy ígérték, leaszfaltozzák a főutat, tisztázzák a kultúrotthon tulajdonjogi helyzetét és kijavítják, és ott is lesz közművesítés.
– Így igaz – bólintott rá Sánta Gyula polgármester –, mintegy 4,8 km aszfaltos úttal szerepelünk az országos köz­ségfejlesztési programban. Megújul te­hát a 27/A régi, kátyús községi főútszakasz és meghosszabbítjuk egészen a szomszédos Dobolló község határig. Tervünkben van a mezei utak feljavítása, a községi utak-utcák leaszfaltozása, gyalogjárók és vízlefolyó sáncok kialakítása. Tervezzük az iskolahálózat javítását és több lakrészes állami lakás építését is.
– Milyen szakaszban van a kormánypénzből megkezdett infrastruktúrafejlesztés? – kérdeztük.
– A kormányalapokból kiépített ivóvízvezetés végén járunk – tájékoztatott Tăraș Silviu alpolgármester. – Dolgoznak a szivattyúházon, kértük a pénzalapokat a fővezetékről való leágazásokra, s ha az eddigi rendszert kivitelező bákói cég igent mond a munkálatok folytatására, megkezdhetjük a házak hálózatra csatlakoztatását, amit igényelnek is a helybeliek. Listán vagyunk a szennyvízcsatorna-rendszer kiépítése dolgában is, számos udvaron van pöcegödör, ami azonban nem hosszú távú megoldás: szagos, kihúzatása költséges, 60 lejbe kerül, az ülepítők fertőzhetik a talajvizet.
Közösségi összefogással
Illyefalva szépségeit, mesteri módon megépített ingatlanjait-objektumait felújító szakemberként ismertük meg Zsók Jóskát. Szerencsénk volt, a munkálatok irányítása közben találtuk. Nem tudom, hogy miért könyveltem el bukovinai székelynek.
– Annál régebbi a Zsók-nemzetség – mondta. – Mi csíkdánfalviak vagyunk, s így közünk van Bukovinához, mert Dánfalváról is települtek ki székelyek Észak-Moldvába a veszedelmek idején.
 – Ritka az ilyen sok gonddal megtervezett ravatalozó, mint az utolsó simítások alatt levő kökösi.
 – Szántó Emese tervezte nagy szakmai gonddal. Nekem is megnyerte a tetszésemet – mondta Zsók. – Jó helyen van a temető bejáratánál, megfelel az elvárásoknak. Két dolgot kívánnék kiemelni. Az egyik az, hogy valóban közösségi össze­fogással jött össze a szükséges pénz, a másik pedig, hogy az épületbelső bejáratával szembeni hófehér homlokfalra jómagam tettem egymásba kapcsolódó kettős keresztet. Tudom, hogy a település lakossága több felekezethez tartozik. A kereszttel nem a katolikus jelképet akartam kiemelni, hanem azt, hogy mindnyájan keresztények vagyunk. Remélem, hogy ezért nem neheztel majd senki rám.
 Az alpolgármester elmondta, hogy közeleg a ravatalozó átadása és felszentelése-megáldása.
– Valóban összefogás eredményeként született – tette hozzá. – Már 2011-ben megkezdtük, a lakosság pedig téglajegyek vásárlásával járult hozzá a költségekhez. Pályáztunk a megyei tanácshoz is, de a költségek oroszlánrészét az önkormányzat állta. Elégedettek vagyunk a Conmixt Kft., Zsók mérnök úr munkájával.
Megtudtuk azt is, hogy remény mutatkozik a műemlék unitárius templom felújítására. Kökös, mint mindig, példát szolgáltat a közművelődési munkában. Tánccsoport alakult a Gábor Áron nevét viselő  iskolában, az önkormányzat támogatja a gyerekkórust vezető Fitóri Melinda zeneoktató munkáját.
Szólnak a harangok
Bekopogtattunk Kovács Levente református lelkipásztorhoz is, aki tizenhárom esztendeje szolgál Kökösön. Sok az unitárius egyházzal közösen szervezett rendezvény, példaértékű az itteni ökumené.
 – Nincs olyan esztendő, amikor ne lenne tennivaló az eklézsiában – hangsúlyozta Kovács Levente. – Az idén folytatásként templomunk külső arculatát szeretnénk rendezni, folytatni akarjuk a lelkészi lakás korszerűsítését, az ablakok cseréje következne. Túl vagyunk a konfirmáció és az emlékkonfirmáció eseményein, s mint minden évben, július 18-tól készülünk a mindig népes evangelizációs hétre, melynek lebonyolításában nagy segítségemre van a helybeli IKE-csoport. Van magyarországi testvérgyülekezetünk, Balatonfőkajár, ahová ez év szep­temberében szándékoznánk eljutni.
 A történelmi egyházközség múltjának kiválóan jó ismerője a Sepsiszentgyörgyön lakó, nyolcvanon túli Kósa Ernő volt kökösi nyugalmazott lelkész, nemkülönben felesége, a diktatúra éveinek egyházi közösségi mozgalmaira jól emlékező Kósáné Földes Anikó tiszteletes asszony. Kósa Ernő lelkipásztor három vaskos kéziratos kötetben foglalta össze a kökösi református eklézsia történetét, ezekben kevésbé, avagy egyáltalán nem ismert eseményeket rögzített, feltárta egykori Bíró Áron helybeli református lelkipásztornak a magyar szabadságharcról és az azt követő fogságáról szóló emlékeit, azonosította a negyvennyolcas lelkész síremlékét.
Kökös népe ebben az évben is várja a falunapot. Sokan szeretnének találkozni a Veszprém megyei olaszfalusi ismerőseikkel-barátaikkal, akik a focicsapatot is hoznák, ugyanis itt is élénk a sportélet, a Kökösi Haladás Sportegyesület focistái részt vesznek a megyei labdarúgó-bajnokságban.
 Szemléltük a kökösi és bácsteleki utcákon kifüggesztett választási plakátokat is. Megkezdődött a visszaszámolás – jelezték az emberek. Csend van, ritka az a helybeli, aki felvállalná, hogy kibarkochbázza, milyen eséllyel pályáznak a jelöltek a községvezetői székre. Nem vitás, hogy az érdekszervezet színeiben a jogi végzettséggel rendelkező Sánta Gyula jelenlegi polgármester folytatná az ugyan lassan alakuló, de megpályázott és megálmodott programokat. Sokakat meglepett a kökösiek közül, hogy függetlenként községvezetői posztra vállalkozna a széltében-hosszában ismert Barta Róbert lovasmester-lovardatulajdonos, akinek cége a község területén van, valamint a bácsteleki Mihai Neagu. A Román Haladásért Országos Szövetség színeiben Adrian Codreanu, a Nemzeti Liberális Párt tagjaként pedig Gheorghe Hurghi, a községi tanács bácsteleki cégének felelőse pályázik a polgármesteri címre. Utóbbi két jelölt is bácsteleki.

Hozzászólások
Szavazás
Ön be fogja-e oltatni magát koronavírus ellen?eredmények
szavazatok száma 2301
szavazógép
2016-06-01: Magazin - :

Hetven éve végezték ki Antonescut

1946. június 1-jén végezték ki a háborús bűnök miatt halálra ítélt román diktátort, Ion Antonescut.
Ion Antonescu 1882. június 15-én született a havasalföldi Piteşti-en, középosztálybeli családban. Katonai iskolát, majd akadémiát végzett, 1907-ben részt vett a román parasztfelkelés kegyetlen leverésében, a második Balkán-háborúban, 1913-ban elnyerte hazája legmagasabb hadi kitüntetését.
2016-06-01: Faluvilág - Bokor Gábor:

Pályázatra készülnek Nagyborosnyón

Készülnek a tervek Nagyborosnyó és a hozzá tartozó települések infrastruktúrájának felújítására, bővítésére. A tanács legutóbbi ülésén Szőcs Levente polgármester számolt be a folyamatban lévő tervekről. Elmondta: szükségesnek tartotta a tájékoztatást, mert korábban Kanyó Antal polgármesterjelölt azt nyilatkozta, hogy Nagyborosnyón nincsenek tervek, nem készülnek pályázatokkal. A  köz­ségvezető a tervező cég képviselőjét is meghívta a gyűlésre. A beszámoló után Kanyó kijelentette (és több tanácstag egyetértett vele): a polgármester nem tájékoztatta a testületet a tervekről, így nem tudtak róluk.