Pro Comunitas-díjakA közösségszolgálat méltó elismerése

2008. május 20., kedd, Faluvilág

A Kerezsi házaspár

Pro Comunitas-díjjal jutalmazták Uzonban a Bikfalván működő és alkotó Kerezsi házaspárt, a ,,dimbes-dombos vén Szilágyból" ide települő Kerezsi János tanárt és feleségét-munkatársát, Kerezsi Máriát, valamint t. Szász Csaba sepsimagyarósi református lelkipásztort az ez évi községi napok alkalmával megtartott dísztanácsülésen. Tolna testvérváros önkormányzatának jelenlétében nyújtották át nekik az elismerés díszokleveleit.

A Kerezsi házaspár közel tíz esztendeje teremtett művelődést és tartalmas kultúrát, meggyökereztette a hagyományőrzést, közelebb hozta Bikfalvát, annak népét a zene- és képzőművészethez. Kulturá­lis egyesületet hozott létre, s olyan Teleházat, ahol komputereken tekinthet bele a fiatalság a világ történéseibe — derült ki abból a laudációból, melyet Sipos Zoltán zenetanár és ismert karmester, Kerezsiék munkatársa olvasott fel.

Szász Csaba tiszteletes nemcsak lelkipásztora Sepsimagyarósnak, hanem önkéntes falufelelőse is, aki szívén hordozza a csupán másfél száz lakosú kis település minden gondját-baját, a szociális gondoktól a közművelődésig. Templomot tataroztatott, könyvtárat alapított. Így foglalható össze röviden, amit Lokodi Anna könyvtáros, volt uzoni alpolgármester mondott a róla szóló laudációban. A közösségszolgálat közkatonáit tapsviharral jutalmazták a jelenlevők.

A Lőrincz Ilona magyartanár és Nagy Hajnalka vallásoktató által a fiataloknak betanított művészi műsor teremtett ünnepi keretet arra a momentumra is, amikor bemutatták Uzon község új címerét és zászlóját. A heraldika szigorú szabályai és a minálunk hivatalos normák szerint elkészített községcímert Szekeres Attila tervezte. A kék és sötétpiros félpajzsokban a Béldi és a Mikes család címereinek két eleme látható — magyarázta a jelképeket Ráduly István polgármester. Ez a címer díszíti a szintén kék és sötétpiros színekben tündöklő selyemből készült községzászlót is. Mindkettő — hangzott el a tanácsülésen — az önazonosság nemes jelképe.

Hozzászólások
Szavazás
Ön készül nyaralni idén?
eredmények
szavazatok száma 1735
szavazógép
2008-05-20: Faluvilág - Kisgyörgy Zoltán:

Uzoni Napok

A háromnapos rendezvény ünnep volt a hét faluból álló községnek, vendégként fogadták Uzon magyarországi testvérvárosa, Tolna képviseletét. Az eljövendő uzoni hagyományőrző huszártízes fiataljainak lovas felvonulása valóságos parádévá sikeredett.
2008-05-20: Gazdakör - Incze Péter:

Kihasználatlan uniós támogatások (Még nem késő igényelni)

Legelő Bükszád határában — nem szabad felszántani
Számunkra eddig ismeretlen okok miatt a gyeptulajdonosoknak (legelők és kaszálók) csak elenyésző része kérte a mezőgazdasági környezetvédelmi intézkedésekre járó uniós támogatásokat.